Bu Mad Dog Casting yn castio a chydlynu artistiaid ers 1999, felly gyda 15 mlynedd o brofiad, fe wyddom sut mae rhoi bywyd i unrhyw gyfnod ffilmio.

filmstrip

Rydym wedi castio ar gyfer ffilmiau mawr, byd-eang ac annibynol fel Skyfall, Philomena, Cuban Fury a Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, About Time, Hugo, Sweeney Todd a The Duchess, ac enwi dim ond ychydig. Mae ein hadran deledu wedi cyflenwi artsitiaid ar gyfer cynyrhchiadau poblogaidd fel Sherlock, Eastenders, Atlantis, Holby City, Da Vinci’s Demons a The One Show, ac mae’r tîm Hysbysebion yn parhau i weithio ar draws ystod o ymgyrchoedd hysbysebu a dangosyddion ar gyfer O2, McDonalds, Paddy Power, Channel 4 a BBC, yn ogystal â promos cerddorol, cynnnwys ar y rhyngrwyd a ffilmiau corfforaethol.

Mae gan Mad Dog swyddfeydd yn Llundain a Chaerdydd.

 

PAM DEWIS MAD DOG?

  • Gyda’n gwasanaeth castio a chydlynu arbenigol, gallwn gyflenwi torf o 1000 o bobl mewn golygfa frwydr o’r 16 ganrif, 300 o ddawnswyr Rwsiaidd ar gyfer torf-fflash firol, neu ddod â cherddorfa 10 rhan i fywiogi eich drama gyfnod.
  • Cyflawnwn unrhyw dasg waeth bynnag mor ddinod neu heriol – ymhlith yr hyn a wnaethom yn ddiweddar oedd cyflenwi rhwyun i gyrmyd lle seren Hollywood mewn golygfeydd noeth, hedwyr barcud arbenigol a dyn a allai ddatgysylltu ei ysgwydd!
  • Yn ogystal â chastio, darparwn wasanaethau rheolu tyrfa er mwyn helpu rheoli artistiaid ar y set.
  • Mae ein swyddfeydd yn ein caniatau i gynnal clyweliadau a sesiynau castio os yw’ch lle yn gyfyng.
  • Rhennir Mad Dog i sectorau Ffilm, Teledu a Hysbysebion, ertmwyn sicrhau ein bod yn rhoi gwasnaeth arbenigol unigryw i chi, gan ddefnyddio ein medrau i ddiwallu eich gofynion, ac adeiladu perthynas werthfawr gyda’n cleientiaid.
  • Dyw’n gwansaeth ddim yn gorffen am 6pm – Mae Mad Dog ar alw ac yn hapus i helpu drwy gydol eich project, p’un a yw’n ffilm enfawr, fideo cerddorol neu raglan ddogfen unigol. Deallwn yr angen i weithio gydag amserlen y cynhyrchiad.

Edrychwn ymlaen at gael gweithio gyda chi!

©2018 Mad Dog Casting. All rights reserved