Er mwyn cwblhau eich ffurflen gais, bydd angen i chi gyflenwi ffotograff lliw, cyfredol a rhai mesuriadau cyffredinol. Rhaid fod gyda chi’r hawl i weithio’n gyfreithlon yn y DG hefyd.

Croesewir ceisiadau gan unrhyw un, unrhyw le yn y DG. Er mwyn i chi gael eich ystyried am gael eich cofrestru gyda Mad Dog Casting, byddwch cystal â chyflwyno llun gyda’n ffurflen gais ar-lein gan ddefnyddio’r botwm isod.

Byddwch cystal â nodi na allwn dderbyn ceisiadau drwy’r post na thrwy e-bost.

Unwaith i’ch cais fod yn llwyddianus, cewch eich gwahodd i gofrestru’n ffurfiol lle caiff mwy o luniau a manylion eu cymryd.

GWNEWCH GAIS I FOD YN ARTIST

©2018 Mad Dog Casting. All rights reserved