CYTUNDEB ARTIST CYNORTHWYOL FAA/PACT

DIWRNOD SAFONOL

9 awr yn seiliedig ar gyfnod 9 awr penodol gan gynnwys egwyl am fwyd (sydd heb ei dalu), rhwng 7am a 10pm (mae taliadau ychwanegol yn gymwys cyn 7am. Bydd gor-amser nos yn weithredol os yw’r cyfnod ffilmio wedi 10pm – Oni bai ei fod wedi ei benodi’n ffilmio nos)

DIWRNOD GWAITH PARHAUS

Yn seiliedig ar unrhyw saith awr parhaus (heb egwyl am fwyd). Ar ôl saith awr bydd gor-amser yn weithredol. Mae hyn yn gymwys hyd at 10pm. Wedi 10pm bydd gor-amser nos yn weithredol. Oni bai y gelwir yn noson waith barhaus. Yna bydd y cyfraddau yr un peth â ffilmio nos safonol gyda’r un addasiadau i oriau.

GALWAD SIFFT

Yn seiliedig ar unrhyw bedair awr parhaus rhwng 6am ac 11pm. Ar ôl pedair awr bydd sifft ddwbl yn daladwy, felly fe’ch cynghorir i ddefnyddio’r gyfradd hon yn unig os y gwyddoch y bydd yn llai na phedair awr.

CYFRADDAU TÂL SAFONOL

Cyfraddau Tâl Saf/Parhaus Diwrnod Saf/Parhaus Nos Galwad Sifft (4 awr)
Cyfradd Dyddiol Sylfaenol £84.00 £105.00 £52.50
Amser Unigol-Time/Dad-osod
(½ awr cyntaf wedi llofnodi allan)
£5.25 £6.56 £5.25
Gor-amser £7.88 (fesul ½ awr) £9.85 (fesul ½ awr) £7.88 (15 munud)
Tâl Gwyliau £9.04 £11.53 £5.76
Tâl Gwyliau Cyhoeddus £126.00 £157.50 £78.75
Tâl Gor-Amser Gwyliau Cyhoeddus £11.81 (fesul ½ awr) £14.77 (fesul ½ awr) £11.81 (am 15 munud)
Presenoldeb (heb berfformio)
(Ffitio ayyb..)
Hyd at 4 awr
£35.00
Dros 4 awr
£84.00

FFIOEDD ATODOL

A Galwadau o fewn Parthau TFL 1-3 £11.44
B Galwadau i Elstree, Pinewood, Shepperton, Long Cross, Twickenham, Leavesden ac unrhyw le / lleoliad o Barth TFL 4 ac o fewn cylch 40 milltir o Charing Cross £16.00
C Caiff unrhyw alwad a wneir cyn neu am 06:00 (07:00 ar Ddyddiau Sul neu Wyliau Banc) dâl atodol o: £14.00

CYFRADDAU ARTIST CEFNDIR/CERDDED YMLAEN Y BBC

ARTIST CEFNDIR

Does dim gofyn i’r Artist Cefndir roi cymeriadu unigol i ran neu siarad deialog ar wahân i sŵn neu ymateb gan dorf.

Cyfradd Swm Cyfradd Swm
Cyfradd Diwrnod Sylfaenol £85.50 Cyfradd Gor-amser £13.00
Cyfradd Nos Sylfaenol £93.70 Cyfradd Gor-amser Nos £16.10
Tâl Gwyliau £8.46 Medrau Arbenigol £40.60
Torri Gwallt yn fyr iawn £25.00 Ffitio Gwisg (Hanner Diwrnod) £24.85
Ffitio Gwisg (Diwrnod Llawn) £46.25 Clyweliadau £18.00
Darparu Gwisg Nos £23.90 Darparu Lifrai £23.90
Darparu ail wisg £11.40

CERDDED YMLAEN

Does dim gofyn i Artist sydd yn Cerdded Ymlaen i roi cymeriadaeth unigol i ran ond fe all fod gofyn iddo ymdebygu i unigolyn y gellir ei adnabod, derbyn cyfarwyddyd unigol ac i siarad rhai geiriau heb eu sgriptio lle nad yw’r union eiriau a lefarir o bwys.

Cyfradd Swm Cyfradd Swm
Cyfradd Diwrnod Sylfaenol £105.70 Cyfradd Gor-amser £16.10
Cyfradd Nos Sylfaenol £127.90 Cyfradd Gor-amser Nos £21.60
Tâl Gwyliau £10.70 Medrau Arbenigol £40.60
Torri Gwallt yn fyr iawn £25.00 Ffitio Gwisg (Hanner Diwrnod) £24.85
Ffitio Gwisg (Diwrnod Llawn) £46.25 Clyweliadau £18.00
Darparu Gwisg Nos £23.90 Darparu Lifrai £23.90
Darparu ail wisg £11.40

CYFRADD TÂL SUPPORTING ARTISTE/WALK ON ITV

CERDDED YMLAEN 1

Does dim galw ar Gerdded Ymlaen 1 i roi cymeradwyo unigol na siarad gair na linell o ddeialog. Nid yw synnau’r dorf yn cael eu hystyried i fod yn ddeialog yn y cyd-destun hwn.Bydd cyfraddau nos yn unwaith a hanner yn fwy na chyfraddau dydd.

Cyfradd Swm
Cyfradd dyddiol sylfaenol £73.16
Cyfradd gor-amser diwrnod  £13.72
Cyfradd gor-amser nos  £19.79
Dwy bennod  £91.59
Tair pennod neu fwy  £110.01
Cyfradd dyddiol sylfaenol 41+  £62.78
Cyfradd dyddiol gor-amser 41+  £11.77
Cyfradd gor-amser nos 41+  £16.98
Dwy bennod 41+  £74.21
Tair pennod neu fwy 41+  £89.07
Medrau arbennig  £35.81
Torri gwallt yn fyr  £11.14
Ymddangosiad corfforol  £11.14
Ymarfer corff dwys  £19.99
Ffitio gwisg (hanner diwrnod)  £23.92
Ffitio gwisg (diwrnod llawn)  £47.83
Darparu dillad i’w gwisgo yn y nos  £25.70
Darparu ail wisg  £7.50
Clyweliadau  £12.43

CERDDED YMLAEN 2

Does dim gofyn i Artist sydd yn Cerdded Ymlaen i roi cymeriadaeth unigol i ran ond fe all fod gofyn iddo ymdebygu i unigolyn y gellir ei adnabod, o dan gyfarwyddyd unigol. Mae cyfraddau nos un a hanner gwaith yn fwy na chyfraddau yn ystopd y dydd.

Cyfradd Swm
Mynychu am Ddiwrnod £75.04
Ymarfer 2+ pennod £112.64
Diwrnod recordio £112.64
Recordio 2+ pennod £142.22
Cyfradd gor-amser diwrnod £17.77
Cyfradd gor-amser nos £25.63

CERDDED YMLAEN 3

Siarad: Yn ychwanegol i gynnal yr holl swyddogaethau a amlinelliryn Cerdded Ymlaen 2, bydd gofyn i’r artist ddweud ychydig eiriau di-bwys lle nad yw’r union eiriau o bwys. Mae cyfraddau nos un a hanner gwaith yn fwy na chyfraddau yn ystopd y dydd.

Cyfradd Swm
Mynychu am Ddiwrnod £75.04
Ymarfer 2+ pennod  £112.64
Diwrnod recordio   £112.81
Recordio 2+ pennod  £169.22
Cyfradd gor-amser diwrnod £21.16
Cyfradd gor-amser nos £30.51

CYFRADDAU HYSBYSEBION

ARTIST CEFNDIR (EXTRA)

Cyfradd: £100
Rôl: Anadnabyddadwy; rhan o’r dorf; yno i fwyhau dilysrwydd yr olygfa; nid yw’n ymateb ag unrhyw aelod o’r prif cast ac nid yw’n effeithio ar gwrs y stori.

ARTIST ‘CERDDE YMLAEN’

Cyfradd: £200 ffi Stiwdio Cefndir yn ogystal â phryniad posib, yn ddibynol ar amser/ymateb ar gamera
Rôl: Yn weladwy (o ran gwyneb neu ran o’r corff) heb unrhyw ddeialog/ deialog bras ond yn cefnogi /ymateb gyda’r prif artist(iaid) ond heb fod yn arwain y storifwrdd.

PRIF ARTIST

Cyfradd: £300 a phryniad yn ddibynol ar amser ar gamera / defnydd
Rôl: Yn chwarae rhan allweddol yn sut mae’r stori’n cael ei adrodd; yn traddodi deialog; yn arwain y stori; yn cael cyfarwyddyd personol gan y Cyfarwyddwr ar gamera.

ARTIST SEFYLL-MEWN

Cyfradd: £150
Rôl: Yn gyffredinol, mae’n debyg i’r Talent o ran maint, lliw croen a gwallt. Mae’n Sefyll i Mewn dros y Talent er mwyn fframio siot/goleuo ayyb. NId yw byth yn cael ei recordio ar gamera i’w ddarlledu.

PERSON TEBYG EI OLWG/DWBL CORFF

Cyfradd: £250
Rôl: Yn gyffredinol, mae’n debyg i’r Talent o ran maint, lliw croen a gwallt. Mae’n Sefyll i Mewn dros y Talent er mwyn fframio siot/goleuo ayyb. NId yw byth yn cael ei recordio ar gamera i’w ddarlledu.

Mae’r cyfraddau hyn yn seiliedig ar ddiwrnod 10 awr gan gynnwys egwyl ginio 1 awr (lluniaeth/prydau bwyd wedi’u darparu gan y cywmni cynhyrchu). Cyfrifir gor-amser fesul yr awr (dim oriau rhannol) ar 1/5 o’r gyfradd ddyddiol.

CYFRADDAU/FFIOEDD YCHWANEGOL:

  • Pe ofynir i ‘Artistiaid Cefndir’ berfformio medr arbenig e.e. chwarae offeryn cerdd, marchogaeth ceffyl, gyrru car ayyb. Bydd yn gymwys ar gyfer ffi atodol (dim llai na £20).
  • Tu allan i M25 Llundain: Costau Teithio (dim llai na £20).
  • Amser Galwad cyn 7am: ffi galwad cynnar + unrhyw gostau trafnidiaeth perthynol.
  • Ffilmio Nos: Caiff amseroedd gorffen tu hwnt i 12 ganol nose u hystyried yn ‘Ffilmio Nos’ nid ffilmio dydd. Ffi yr artist fydd amser a hanner felly bydd artist ‘Cerdded ymlaen’ ar £180 yn cynyddu i £270.
  • Amseroedd gorfffen tu hwnt i 12 ganol nos / trafnidiaeth cyhoeddus olaf: Gofynir i’r Cwmni cynhyrchu ddarparu tacsis wedi eu talu o flaen llaw i hebrwng yr artistiaid adref.
©2018 Mad Dog Casting. All rights reserved