Byddwch cystal â rhoi galwad i ni ar 0207 269 7910 os hoffech ddod yn gleient. Gallwch gofrestru ar-lein gyda ni hefyd a chael mynediad at ein llyfrgell anferth o artistiaid cefndir gyda chymorth proffesiynol swyddog castio. Cliciwch y cyswllt isod a danofnwch eich manylion atom er mwyn cael eich ychwanegu at ein rhestr o Gyfarwyddwyr Cynorthwyol, Cynhyrchwyr a Chynorthwywyr Cynhyhrchu.

CYSYLLTWCH Â NI

©2018 Mad Dog Casting. All rights reserved