Mad Dog Casting

Hoffai Mad Dog Casting gyhoeddi lawnsiad y fersiwn iaith Gymraeg o’u gwefan

Y fersiwn newydd o’r wefan yw’r datblygiad diweddaraf yn ymroddiad Mad Dog i ddiwydiant Ffilm a Theledu Cymru. Agorodd y cwmni swyddfeydd ym Mae Caerdydd yn Medi 2013 ac mae’r cwmni’n parhau i dyfu gyda gwaith eu tîm castio parhaol sydd wedi’i leoli ym mhrifddinas Cymru. Gyda dros 3000 o artistiaid Cymraeg ar eu cofrestr, mae Mad Dog mewn lle da i gyflawni’r anghenion castio mwyaf cymleth. Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Mad Dog wedi penodi dros 2000 o bobol ar set o’u swyddfa yng Nghaerdydd, a gan fod diwydiant ffilm a theledu Cymraeg mewn cyflwr da, mae 2015 yn debygol o fod yn flwyddyn wych i ecstras Cymreig.

Mae Pennaeth Castio Cymru a’r De Orllewin, Vicki Sutton, yn croesawu’r lawnsiad: “Rydym wrth ein bodd i ymgorffori’r iaith Gymraeg yn fwy a mwy o’n gwaith. Ers lansio’r swyddfa yng Nghaerdydd rydym wedi cael y pleser o ddarparu artistiaid cynorthwyol i raglenni iaith Gymraeg megis Y Gwyll, Loti Borloti a Gwaith Cartref. Mae’r cwmni’n deall y rhan hanfodol mae’r Gymraeg yn chwarae yn ein hunaniaeth a’n diwylliant.”

©2018 Mad Dog Casting. All rights reserved